Robotik Uygulamalarda Ölçüm Tekniklerinin İyileştirilmesi

Berger Grubun Robotik üretim hücrelerinde, ölçüm tekniklerinin iyileştirilmesi

Robotik Uygulamalarda Ölçüm Tekniklerinin İyileştirilmesi

1.  Döngü Zamanı
Müşteriden sağlanan videoya göre, döngü, ölçüm ve işleme zamanları kontrol edilir.
Sonuç: optimizasyon potansiyelinin kaydedilmesi ve ayrıntılı bir rapor aracılığıyla sonraki stratejinin belirlenmesi

2.  Ölçme Tekniği “Bileme”
Bilemedeki mevcut ölçüm tekniğinizin bir ölçüm probu ve güncel çift lazer teknolojisi ile iyileştirilmesi
Sonuç: ölçüm zamanını düşürme ve kalite iyileştirme nedeniyle üretkenlik artışı

İşin Kapsamı

3. Sap ve / veya Kontür İşleme” Ölçüm Tekniği
“Sap ve / veya kontur işleme” deki mevcut ölçüm tekniğinin, 3D kamera tekniğine yükseltilmesi
Sonuç: Ölçüm zamanını azaltma ve kalite iyileştirme ile verimlilik artışı

İşin Kapsamı